Kostnad för att bygga garage

Kostnaden för att bygga garage avgörs till stor del av tre faktorer: om du köper löst material eller en byggsats, vilken grund du bygger på, samt om du bygger själv eller anlitar proffs. Det är viktigt att understryka att priserna som nämns här är mycket ungefärliga, och snarare ska ses som riktlinjer än faktiska summor.

Grundplatta

Vilket val du gör här kommer att påverka slutkostnaden per kvadratmeter en hel del: att gjuta en grundplatta i betong är betydligt dyrare än att bygga ett kallgarage på makadam (även om makadam inte heller är gratis). Om du har tänkt använda ditt garage för att mecka och bygga saker, det vill säga vistas i det, bör du ändå välja en betonggrund. På det viset kan du också få en bra lösning för smörjgrop. Om du bara behöver en plats att förvara bilen på kan det många gånger räcka med grus.

Byggsats eller lösvirke?

Vår rekommendation är att du starkt överväger en byggsats med färdiga delar. Du får visserligen betala ett litet premium för att någon annan ska göra jobbet att planera, sätta ihop en order och frakta ut allt till dig, men i det långa loppet är det ofta värt det kontra att åka flera vändor till byggvaruhuset för att köpa saker man inte tänkte på att man skulle behöva.

Bygga själv eller anlita hantverkare?

Ju mer du kan göra själv, desto mer pengar kommer du att spara – så enkelt är det ju. Men samtidigt bör du också räkna in tiden som du själv behöver lägga ner, och den eventuella kvalitetsskillnaden mellan det du producerar och ett proffs kan bygga. Ett välbyggt garage höjer ju värdet på fastigheten medan ett hopslarvat hemmabygge inte nödvändigtvis ger samma effekt. Om du vill få in priser på vad ditt garage kan kosta så bör du höra med några olika byggfirmor och sedan välja den som känns kunnigast och erbjuder ett rimligt pris.

Kostnad per kvadratmeter

Avhängigt dessa tre huvudfaktorer kommer du att få väldigt olika prisbilder, men en riktzon är att garage med grundplatta tenderar att kosta mellan 2500 och 6000 kronor per kvadratmeter. Bortsett från plattan kan du räkna med ungefär följande materialkostnader för ett 35 kvm stort garage. Observera att kostnader för hantverkare tillkommer:

 • Grund: 3500
 • Dränering: 1500
 • Stomme: 3500
 • Panel: 12500
 • Innerväggar: 3500
 • Isolering: 4000
 • Takstolar: 4000
 • Yttertak: 14000
 • Takavvattning: 2500
 • Innertak: 2500
 • Undertak: 3500